เดินทางไปไหวพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

คุณบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ และ "เสธยอด" พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนัก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปไหวพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

อ่านต่อ..

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ วันที่ 1 ธ.ค.2559

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จัดทัพจอมพลังทีมชาติไทย เตรียมสู้ศึกรายการระดับนานาชาติ ตลอดปีหน้า 2017 ทั้งประเภทประชาชน เยาวชน และยุวชน โดยแยกการเก็บตัวฝึกซ้อมออกเป็น 2 แห่ง ทั้งที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนัก ปตท. ภายในกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อ่านต่อ..

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล ด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ 59 ครั้งที่ 3/2559

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล ด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อ่านต่อ..