ผลการแข่งขัน ปี 2013

 

1.15th Youth Asian Weightliftin Championships

Doha, Qatar

May 26-June 2, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGOUdFSGRfc3BLTEk

 

2.Asian Youth Games 2013

Nanjing, China

August 17-21, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGOUR6VERtYnF0ajQ

 

3.27th Seagames Mynmar 2013

Nay Pyi Taw, Mynmar

December 11-22, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGdWJBWHlJV3Jpc0E

 

4.2013 IWF Youth World Championships
TASHKENT - UZBEKISTAN

March 7-13, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGNmY1b0FyZVJZc2s

 

5.20th Asian Junior Women & 27th Asian Junior Men Weightlifting Championships
Bishkek,Kyrgyzstan

July 1-8, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGNTlmakp1NHBGc0U

 

6.25th Senior Womenˈs and 44th Senior Menˈs Asian Weightlifting Championships
Astana,Kazakhstan

June 20-26, 2013 

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGSFZsaTV6OF9LM00

 

7.2013 IWF World Championships
WROCLAW - POL

October 16-27, 2013 

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGbGFOemFnbVhNZ2M

 

8.2013 Asian Cup Junior Weightlifting Championship
Pyongyang,DPR Korea

September 10-18, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGVkpZamNGajNRWGc

 

9.2013 Asian Interclub Junior Weightlifting Championship
Pyongyang,DPR Korea

September 10-18, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGU0VLTmdhS2VFcWM

 

10.Universiad 2013

Kazan, Russia

July 6-17, 2013

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGSnV1LWFVN251TFU

 

 

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by www.tawa.or.th