ผลการแข่งขันในปี 2017

 

1.Senior Asian weightlifting championships 2017

Ashgabat, Turkmanistan

April 23-29, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGNjRnQmI1akJFMmM

 

2.Youth World weightlifting championships 2017

Bangkok, Thailand

April 3-10, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGNGg4TEx0MEdybHM

 

3.Asian Youth Championships 2017

Kathmandu, Nepal

July 21-29, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGbVhlelJxcm1wNTQ

 

4.Asian Junior Championships 2017

Kathmandu, Nepal

July 21-29, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGSUZxS3pnM2FlWW8

 

5.2017 IWF Junior world championships 

Tokyo, Japan

June 15-23, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGYmJXSUJWMEZjcGc

 

6. 29th Summer Universiad

Taipei

19-30 August 2017

https://drive.google.com/open?id=1HLWqLm0Xrqpwq_ll_JYtuBV1xmPpdLDm

 

7. Sea Games 2017

Kuala Lumper, Malaysia

28-30 August, 2017

https://drive.google.com/open?id=1poeoyiMK5h1vJZgvFjkgn41byhuIIkmr

 

8. asian indoor games 2017

Ashgabat, Turkmanistan

September, 2017

https://drive.google.com/open?id=14bF_3pJd4LFethyrSAw6x3bgpLeY93nU

 

9. 2017 Asian Senior Cup and Inter-Club Weightlifting Championships

Yanggu, KOREA

28 Oct – 2 Nov 2017

https://drive.google.com/open?id=1FhbQDNnuEuYYzvTtDp389yXE3kLF_Rey

 

10. 2017 Asian Senior Cup and Inter-Club Weightlifting Championships

Yanggu, KOREA

28 Oct – 2 Nov 2017

https://drive.google.com/open?id=1e_t__FzOz6eTS3rNCYRnIGen1TYm62uA

 

11. 2017 IWF WORLD CHAMPIONSHIPS

ANAHEIM - USA

27 November-5 December, 2017

https://drive.google.com/open?id=1FJuL5H4lSVvgHCQ4LCMoX72OsNrmWMK6

 

 

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by www.tawa.or.th